Regulacja

Zapis nagrania live Agnieszki Stein o regulacji.